Lelystad

Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland. De gemeente Lelystad ligt in Oostelijk Flevoland en heeft een oppervlakte van 765 km², waaronder een wateroppervlakte van 534 km². Burgemeester is sinds 13 september 2016 mw. I.R. Adema. Haar voorgangers waren J.P.A. Gruijters (1980-1996), Ch. Leeuwe (1996-2006) en mw. M. Horselenberg (2006-2016).Naamgever stad

Lelystad was bedoeld als hoofdstad van de IJsselmeerpolders. Vandaar dat de stad werd genoemd naar de vader van het Zuiderzeeproject, ir. Cornelis Lely (Amsterdam, 23 september 1854 – Den Haag, 22 januari 1929). Cornelis Lely was een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus. Lely ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee, waarop deze in 1932 door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten en het IJsselmeer ontstond.

Volgens de ontwerpers van Lelystad had de stad tegen het jaar 2000 minstens 100.000 inwoners moeten tellen. Lelystad zou zich tegen die tijd hebben ontwikkeld tot een aantrekkelijke woonplaats voor mensen die genoeg hadden van de drukte van de Randstad. Belangrijk onderdeel van de plannen voor Lelystad was dat langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) werd gescheiden van het autoverkeer. Bovendien moest Lelystad een stad met veel groen worden.

Drooglegging

De bouw van Lelystad begon eigenlijk al voordat Oostelijk Flevoland was drooggelegd. In 1950 werd Perceel P aangelegd, een werkeiland middenin het IJsselmeer. De arbeiders die op dit werkeiland woonden moesten een bouwput aanleggen voor het gemaal Wortman, dat werd ingezet bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. Perceel P, het oudste stukje Lelystad, heet nu Lelystad Haven.

Bouw Lelystad

Met de bouw van de rest van Lelystad werd in 1965 begonnen. De eerste bewoners arriveerden in september 1967. De ontwikkeling van Lelystad kwam echter traag op gang, vooral doordat de verbindingen met het oude land jarenlang slecht waren. Een ander probleem was dat de besluitvorming over de Markerwaard zich lange tijd voortsleepte. Het was de bedoeling dat deze polder het achterland van Lelystad zou worden.

Groei en stilstand

In afwachting van de inpoldering van het Markermeer werd de ontwikkeling van de kuststrook van Lelystad opgeschort. Verder werd Lelystad in de jaren tachtig overschaduwd door Almere. De groei van de stad kwam tot stilstand, terwijl het ambtenarenapparaat en de infrastructuur waren ingesteld op een inwonertal van 100.000 in het jaar 2000. Lelystad kreeg te maken met leegstand en verpaupering, wat het imago van de stad er niet beter op maakte.

Gemeentelijke taken

De gemeentelijke taken in Lelystad waren in de opbouwperiode toevertrouwd aan de landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. De functie van landdrost werd gecombineerd met die van de directeur van Directie van de Wieringermeer en tot 1976 met die van directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). De functie van landdrost voor het grondgebied van Lelystad werd achtereenvolgens vervuld door A.P. Minderhoud (1955-1962), W.M. Otto (1962-1976), J.M. Lindhout (1976, waarnemend) en H. Lammers (1976-1980). Op 1 januari 1980 werd Lelystad gemeente.

Eigen identiteit

Halverwege de jaren negentig ging in Lelystad het roer om. Er werden voortaan aansprekende architecten aangetrokken om de stad een eigen identiteit en meer zelfvertrouwen te geven. Oude wijken werden geherstructureerd en het stadscentrum ging op de schop. Ook kreeg de kuststrook een impuls door middel van hoogwaardige woningbouw en nieuwe recreatievoorzieningen.


Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!