privacy verklaring Flevopand

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Flevopand makelaars omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Flevopand makelaars vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u Flevopand makelaars inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van de woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan uw Flevopand makelaars verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u een Flevopand makelaars inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum

overige informatie die u aan uw Flevopand makelaars verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van Flevopand makelaarsWanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Flevopand makelaars, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan de Flevopand makelaars verstrekt

Waar gebruikt Flevopand makelaars deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Uw Flevopand makelaars gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw Flevopand makelaars zijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van Flevopand makelaars
Flevopand makelaars van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de Flevopand makelaars zijn dienstverlening kan verbeteren

Uitwisselingssysteem

De systemen van Flevopand makelaars zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van TIARA. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij Flevopand makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

Flevopand makelaars zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Wenst u inzage of correctie of verwijdering van uw gegevens dan dient u uw verzoeken te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Flevopand makelaars neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!